டீ கடை சமோசா | Samosa – Gomathi’s Kitchen

Category: Tamil Cooking Videos,

Date : 3 days ago          Views : 47 views

டீ கடை சமோசா | Samosa – Gomathi’s Kitchen
09-11-2019 Gomathi’s Kitchen-டீ கடை சமோசா | Samosa

Gomathi’s Kitchen 09th November 2019

எண்ணெய் குடிக்காத மொறு மொறு டீ கடை சமோசா | Samosa recipe| Evening Snacks

Category: Tamil Cooking Videos,

Related Post